gathering2009

Att vara på konferens är väl både att lära sig nya saker, diskutera problem och lösningar och att umgås. Givetvis innehåller även konferenser god mat och dryck som intas med kolleger.